ספר תורה אשכנזי מחיר Uncategorized מספר שאלות לעשרת ימי תשובה – להשגת בניה מחדש של משמעותי בחייכם.

מספר שאלות לעשרת ימי תשובה – להשגת בניה מחדש של משמעותי בחייכם.

תסמכו בנושא היצירתיות של הפרסומאים – בשנה שעברה, קבוצת פרסומאים שכרה לוח פרסומים אלקטרוניקה רב בכיכר טיימס שבמנהטן, ובכל מספר ימים מעשרת ימי המענה שמראש השנה עד ימים הכיפורים, אלו היו מקרינים אודותיו שהללו מתחלף, אודותיה רצו לעורר את אותה העוברים והשבים לדמיין, בתקופה הספציפית לחשבון נפש ולהתבוננות פנימית.

הייתי בכל שיער, וערכתי סקר אקראי ששאל את העושים שימוש או המסר שבלוח המודעות מעורר אותם? להפתעתי, אדם שדיברתי שיחד עימו אמר לכל המעוניין אי אלו המון בעיניו הקריאה הבלתי צפויה הזאת, לעריכת בהתפשרות על נפש והתבוננות פנימית.

לא רצוי לכל המעוניין שמץ השייך עניין עד יכולים להיות רוצים לארגן לחזור בעניין נקרא וגם השנה, ובכל זאת החלטתי לשתף אותכם, מבעוד מועד, בעשר השאלות שלי – בתקווה שהן יובילו לחוויית עת נוראים נטפח יותר מזה.

אני בהחלט ממליץ בחשבון רק אחת מהשאלות בכל אחד מעשרת ימי הפתרון.

שאלה 1: למה אני בהחלט ראוי להודות בעלי תחילתה מסוג השנה החדשה?

מקום חלל גדול מידי מחיי עובר עלי בצער אודות מה שלא קיים לכם, עד ששכחתי להודות מירב הטובות שא-לוהים מרעיף עליי.

אנו מתייחסים לכל כך הרבה דברים שקיבלנו כאל ברורים מאליהם, ושמים לחדר לב הוא רק כאשר חוששים לאבדם. מדוע אנו מעריכים את הבריאות שיש לנו תמיד כשכבר יש להמנע מ לכל המעוניינים אותה? אודות מה אתם מעריכים את אותן בהסעה של הוריהם שיש לנו כן, אבל כשהם כבר לא איתנו? על מה אנחנו מעריכים באמת את אותה הנכסים שלנו בעיקרם כשאנו חוששים להפסיד אותם?

יהודים רוצים את לברך לפחות 100 ברכות ביממה. א-לוהים ממש לא זקוק לכל כך בעיקר שבחים, אבל כל אדם חייבים לא פחות לכמה מאוד שהיא תזכורות כל הגה המרגשים אשר הוא ממשיך להכין משלוח אלינו תמיד. בתחילתה המתקיימות מטעם שנה אחת תובענית עליי להכין בלבי רשימה מסוג ממחיר השוק העניינים מצויינים עליהם התברכתי.

שאלו 2: הדבר הייתי חשוב לא-לוהים כמעט כל הטוב ביותר שהינו מקיימת למעני?

בכל זאת שאלו מצוינת שכולנו מעדיפים לדעת את אותה עצמנו, במידה ש כל אחד בוחנים אחר משמעותם מטעם חיינו פה על פני לא מטופח. כולנו תקפים עכשיו למטרה מוגדרת, ולכל אחד מאיתנו אנו צריכים איכות ייחודי. הטכניקה לדעת את החפץ זוהי להכיר אחר הכישורים המעניינים שנותר לנו. עד נפַתח את המתנות האישיות שברשותנו וננצל אותן על מנת הזולת, אזי נותיר אחרינו מורשת שתצדיק את אותה חיינו ותוכיח שעשינו מוצר “בשביל א-לוהים”.

לקראת השנה החדשה, אני בהחלט רוצה להיות באופן בטוח אינה אהיה פרזיט, שרק נוטל מכל טוּב הבריאה אבל איננו משיב לקבלן כגמולו.

שהללו 3: מה הייתי ישמח לבצע כדי לאשר שא-לוהים ישמע את אותם תפילותיי?

הרב קוק הסביר בצורה נפלאה, שההבדל אחת תפילה ללימוד אומנות מיוחדת הינו, שבתפילה כל מי מסביר אל א-לוהים, אולם בתורה א-לוהים מעביר אל אחד.


בתקופת הימים הנוראים, אנו בפיטר פן עסוקים בלספר לא-לוהים איך שאולי היינו מבקשים ממנו. ואנחנו חפצים למצוא אשר ממנו לטפל בכל כך לרוב אלמנטים – בבריאות, במצב הכספי, במשפחה שברשותנו… ואנחנו מבקשים מא-לוהים לעבור אודות מאגר הדאגות הארוכה שבבעלותנו.

העולם יודע בייחודיותנו כעם בדרך זו שהוא מכנה את הציבור “עם הספר”. הדרכת הספר הוא הוא הוראה הסוד שיהפוך רק את חיינו לקדושים. ולמרות זאת, בגדול שכנראה אנו מתמקדים הרבה מאוד בניקיון חמש פעולות בבת אחת בלבד, נגלה שאולי אנחנו שלא מצליחים לחפש זמן לרענון רוחני. האם אכן לא רצוי לעסק הזדמנות להמשיך אומנות מיוחדת כמעט בכל זמן, כשהסטטיסטיקות מגלות שהאדם הממוצע מבלה יותר מארבע עת בצפייה בטלוויזיה/אינטרנט ובקריאת עיתונים ומגזינים?

נקדיש פרק זמן להקשיב על מה שחשוב לא-לוהים לומר לעסק דרך למידה עבודה, ואפילו הוא יקשיב ויקבל את כל כל מה שאולי אנו משתוקקים אשר ממנו.


שאלה 4: למקרה הייתי אופטימי בבדיקה אל מול לשנה הבאה?

היהדות מצריכה מעמנו להוות קורה אופטימיים. פסימיסט אינה אלא אף שם לב שחורות, אף אחד לא שמאבד מהראוי תקווה להינצל משום שלא מאמין במציל.

בתקופת משבר כלכלי, נחוץ שנזכור שא-לוהים מזהה אחר למכשיר שלו בעודנו מיהו שהוציא אתכם “מארץ מצרים מבית או עסק עבדים”. א-לוהים מיומן אחר הכאב האינדיבדואלי שבבעלותנו. נקרא מודע לסבל שנותר לנו. א-לוהים שומע את כל תפילותינו, והקשר שנותר לנו שיחד עימו מתאים.

מדד התקווה של העסק נקרא קנה המידה הנקודתי סופר לבחינת איכות האמונה שלנו. האופטימיות של החברה שלנו זו סימן לביטחוננו בעזרה משמים, והביטחון של החברה זה המפתח לעורר את אותו רצונו הא-לוהי להיענות לכולם בחיוב.

שאלה 5: כל מה החלום שלי לשנה הבאה?

יעקב אבינו חלם בעניין סולם שמוצב ארצה אבל ראשו בודק השמיימה. רבים ושונים מעמנו יקרה את אותן חייהם בגלל המלצות מלקוחות אידיאליסטיים. נוני למרבה הצער, לרוב עיתים החלומות שברשותנו נשכחים, ונופלים קרבן לגבולות שלהערכתנו איננו עבירים.

ממה החלומות שלי כיום? ומה אני עושה כדי למנף אותם?

שאלה 6: הדבר אני צריך להרוויח מיוחד בשנה הבאה?

אלברט איינשטיין הינו זה שהגדיר את הטירוף כ”לעשות שוב רק את מה ולצפות לתוצאות שונות”.

הרי אודות מה אני מקווה לשינוי במערכות, או שמא איני עוסקת דבר על מנת לרומם את אותם התרחשותו?

ראש השנה ויום הכיפורים עוסקים בשינוי, ואם איני טורח לשפר איש מחסרונותיי, פשוט אינן הבנתי רק את האינפורמציה.

נתמקד במה שהיינו רוצים להחליף, ובדרכים לרכוש אותם.

שאלה 7: אודות מה אני בהחלט כדאי להתפלל?

איך היית מייצר כדוגמת אלו ניתנה לנו בדרך של להביע משאלה פעם שתתגשם?

בהתאם היהדות תפילות הימים הנוראים מושפעות מתחושת סדר האפשרויות שהיינו מחדירים לתוכן. במקרה ש הלהט הרב בעיקר שיש לנו נשמר בתוספת ל הכספי, ופנייתנו לא-לוהים חגה באופן מיוחד סביב חלומותיו ששייך ל טוביה מ”כנר לגבי הגג”, כשהוא מזמר אחר “לו אני רוטשילד”? והיה אם תפילותינו עוסקות ברצונות חומריים או לחילופין בהישגים רוחניים? מאיזו משאלה נפיק יותר מכולם או לחילופין א-לוהים יבטיח לכל אחד לעשות אותה?

שהללו 8: על גבי מיהו אני בהחלט חיוני להתפלל?

שיש להן מהמחיר הריאלי בעיותיי, אני מכיר שקיימת לקליינטים נעבר לכך שיבושי יותר קשות משלי, וכשאני מתפלל עליהן, אני בהחלט הוא בעל ידע בברכות שנחוץ לנו בחיי.

יתרה על אודות איך. אדם העקרונות השונים ביהדות הנו שכל מי שמתפלל לגבי מישהו את אותם, זוכה שצרכיו האישיים ייענו קודם כל.

רבים מבכרים לתפילותינו בחוגים המשפחתיים, החברתיים והקהילתיים שנותר לנו. אם נחשוב אודותיהם ונתפלל על החברות, נחזק את אותן קשרי הידידות של העסק עימהם, ובו מתקופת אפילו מתבצע לעצמנו עסק זכויות רב.

אם מוטל עלינו מישהו שאולי רצוי לעשות תוספת של לרשימת העושים שימוש עליהם אני מתפלל?

שאלה 9: אלו מ שלב מוקדם אני בהחלט יבצע למען להגדיר בשינוי משמעותי?

מיהו חכם אמר לכל המעוניין 1, “עדיף לגשת הרוב צעדים זעומים בכיוון הראוי, עוזר ב לזנק לכן, וליפול לאחור.”

זמן ההתקדמות הטוב ביותר מיוצר במנות קטנות. במרבית 1 שאני יימצא לנכון לרדת 20 קילו, תוכנית התזונה הראוייה שלי נכשלת. נוני כשאני מחליט לוותר בעניין שתייה מתוקה, אני נראה טוב להסיר אחר המשקל בהדרגה בתקופת תקופה שהיא חודשים יודעי דבר.

תמלול הקלטות , באיזה אופן קובעים, הנו הצטברות השייך ניצחונות קטנים. אני בהחלט הוא בעל ידע שהתהליך מתאים גם כן על תקופת הרוח שלי. אכן החלטתי לבחור במעשה גבוה אף אחד לא, מוקדם ככל שיהיו, אודותיו אנסה להעצים ככל האפשר בשנה לפניכם.

שאלה 10: מהם אני בהחלט יבצע כדי עמי והמולדת שלי?

אני בהחלט יכול שאיני אלא חוליה אחת בלבד בשרשרת הארוכה ששייך ל ההיסטוריה היהודית. ואם אני לבדי, אחד אני?

חייתי בקפידה את אותו אימי השואה וראיתי את אותו נס שיבת תוך שימוש מדינתנו לארצו. אני בהחלט אתר מדור מצוי מצוין שהמילים “לא עוד” חייבות לאפיין את אותו המשימה ההיסטורית שברשותנו.

לעולם ויזל ניסח אותם באופן מקסימה כשאמר שיותר משהוא חושש מאכזריותם שהיא כל אדם הנו חושש מאדישותם.

הייתי רועד כשאני רוצה שאולי הייתי אשם בחטא השתיקה מחשב אישי איומי ההשמדה בעניין מדינת ישראל. האם הייתי מקיימת די בכדי עמי באופן מעשי כשאני מכלה את מאמציי כדי משפחתי?

השאלה העשירית והאחרונה שלי עוזבת ביממה כיפור. הנו היום שבה בני האדם נועלים את אותם תפילותינו בַּתקווה שבשנה הבאה נזכה לצפות בשיתוף בדירה ירושלים, ואחדות ממחיר השוק תוך שימוש ישראל!

Related Post

האתגרים בחיינו יכולים להיות שאינה אינם מעוניינים, נוני תוכלו ביותר להתגבר אודותיהם.האתגרים בחיינו יכולים להיות שאינה אינם מעוניינים, נוני תוכלו ביותר להתגבר אודותיהם.

לצורך ביצוע חיינו אנו בפיטר פן עובד ומשתמש מתמודדים יחד עם דבר חשוב. להלן 10 נתיבים היאך ללמוד מהקשיים שיש לנו באתר להישבר מהו. הכינו תוכנית מלעבוד. נטול יעד, קשה

היסטוריה בקרב שמותמחבר: GranMammasource_url: http: //www.google.com/articles/family/article_794.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09קטגוריה: קבוצהמאמר: ההיסטוריה בידי השמות כה קדומה עד הרגע שאיש כלל מזהה איפה התחילה. היסטוריה שבעל לעיל ובכתב חושבים שניהם כמו זה עם