היסטוריה בקרב שמות
מחבר: GranMamma
source_url: http: //www.google.com/articles/family/article_794.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: קבוצה
מאמר:

ההיסטוריה בידי השמות כה קדומה עד הרגע שאיש כלל מזהה איפה התחילה. היסטוריה שבעל לעיל ובכתב חושבים שניהם כמו זה עם שמות. נראה שלשמות מוקדמים 2 שנים יש הסבר כזו או אחרת, לרוב תיאורית. מצד שני, שמות בידי ימינו שאפשרי בדרך כלל לפי הפופולריות זה או אחר או שמא הצלילים המענגים שלהם.
בתחילת הפרהיסטוריה נבצע ניצול רצוף בשמות תיאוריים. בסוף נוצר אוסף שמות שזיהה אותה קידמה מיוחדת. הזמן לא נודע על משמעויות אצל שמות רב גוניים מחמת ההיסטוריה בקרב ההזדקנות על ידי וותק. ככל שעובר בימים אלה, שפות מתחלפות , ומילים שיצרו את אותו שמו המקורי לא ניתנות לזיהוי.
עליית הנצרות שינתה את אותן ההיסטוריה על ידי השמות. נוצרים עודדו למצוא לילדיהם על ניסיון קדושים ושאהידים על ידי הכנסייה. מחמת השפעות הינה אנחנו רואים עכשיו שמות כמו מרי, מרתה, יוסף, ג’יימס, מרקוס, פול וג’ון מבוגרים אצל תרבויות נוספות. שמות הללו הופצו בידי מיסיונרים מוקדמים באירופה.
בימי הביניים, שמות נוצריים נראו בעיקר. שלכל תרבות מיוחדת מתפעל אוסף השמות שלה, שהיו תערובת על ידי שמות מקומיים ונוצרים מוקדמים. למרות זאת, בריכות השמות המשיכו להתפתח. שמות מודרניים לעתים מזומנות דומים במקצת לקודמיהם. בכדי, השמות הנוצרים המוקדמים השתנו קצת בהרבה בהשוואה.
שמות חבורה הינם מדברים נוספים המשמשים להבחנה מצד אחר כמו זה בנות אותו שם. משמות משפחה הללו נוצרו שמות משפחה. שמות חבורה הנם לעליה הדרמטית לאחרונה במיוחד. אילו החלה ברוב המקרים להיות ספציפיים לאיש ואז ירשו מאב לבן. הגיע מתפעל נוהג דבר שבשגרה הוא של המאה השתים עשרה לשש עשרה. נוהג הגיע אומץ בתחילת באמצעות האצולה ואחר על ידי זה על ידי האיכרים. שמות חבורה באו בסוגים שונים. הפטרונימיקה התייחסה לאב, מטרינמית התייחסה לאם, לוקטיבית או שמא טופונימית ציינה איפה אדם נמצא, ואולם כינוי תיאר אחר אף אחד לא מנקודת מבט כזו או אחרת (כגון עיסוקם, התפקידים או אולי מעמדם).
פטרונימיקה נורמטיבית במרבית התרבויות האירופיות. כמו, כלי אשר נקרא איוון ששמו של אביו ניקולאי יוכר הקרוי איוון ניקולייביץ ‘או "איוון, בן ניקולאי". בגאלית, מחיר ספר תורה "Mac" מתפקדת ליצירת פטרונם. דוגמה תהיה "מקנזי" – בנו אצל קנת. אופן עלות ספר תורה נפוץ קלוש.
שמות תעסוקתיים מצויים כללו את בייקר, שפרד, נגר ורייט.
הרומאים אימצו שמות קבוצה מהר לפני 2,000 שנה, לעומת בשטחים מיוחדים במדינות שונות בעולם החלה לשים בשמות קבוצה במקומות נוספים. יחד עם זה, בימיו של הביניים, הם היו באופן קבוע, בראשית הדרך בידי האצולה ואז בידי הגברים. אחרי נפילת האימפריה הרומית אירלנד הינה , המדינות הראשונות שאימצו שמות קבוצה. שמות חבורה איריים הללו מצויים תיכף במאה העשירית.
שמות ימינו מןשפעים ממפורסמים, שמות נפוצים נהוגים ושמות מקראיים.


Related Post

דייו שנבין דבר חשוב קטן מהסיפור הנקרא צ’ארלס ודיאנה, בכדי שהסיפור האינדיבדואלי של החברה ישמש טוב יותרדייו שנבין דבר חשוב קטן מהסיפור הנקרא צ’ארלס ודיאנה, בכדי שהסיפור האינדיבדואלי של החברה ישמש טוב יותר

העונה הרביעית שהיא ״הכתר״ זכתה לרייטינג נכונה, ותנו לנו לנחש שהסיבה לתופעה הזאת הנסיך צ’ארלס והנסיכה המנוחה דיאנה. מסתבר שהגיל הכרונולוגי שהיא הסיפור של הדודים הוא לא אכן פקטור. האף