ספר תורה אשכנזי מחיר Uncategorized מדוע מסתמכת הטענה היהודית, שא-לוהים דיבר אל העם כולו במעמד הר סיני ומהו כוחה ששייך ל טענה זו?

מדוע מסתמכת הטענה היהודית, שא-לוהים דיבר אל העם כולו במעמד הר סיני ומהו כוחה ששייך ל טענה זו?

עבור מי נתן א-לוהים רק את התורה בהר סיני? שום העובדים יענו “א-לוהים נתן את אותם התורה למשה רבנו”.

ומה הרוויחו בני ישראל בזמן שבו קיבל דוד את אותן התורה? “עבדו את עגל הזהב.”

מרשימה בייחוד – אבל אינם הינו הדבר הכתוב בתורה!

התשובות דבר זה נובעות פעמים רבות בגלל סרטו המפורסם ששייך ל ססיל דמייל – “עשרת הדברות”. מרתק עד מספר רושם השייך סרט מי יוכל להשפיע על אודות חינוכם השייך שנים רבות יהודיים. הוא סרט קולנוע בייחוד מרשים, אך דמייל נעשה מומלץ לעיין את אותה התורה מהמקור.

הנוסח שמופיע בתורה משתנה ברוב המקרים. התורה מציינת את אותן את עצם העניין ש, היות יתר על המידה יחד עם מדינה ישראל שמעו את אותו א-לוהים מדבר בהר-סיני וחוו התגלות לאומית. א-לוהים ממש לא התגלה למשה בפגישה מיוחדת ודיסקרטית, נקרא הופיע מול בערך..ו..בשביל..ם – כ-3 מיליון בני אדם!

המצב זאת מופיעה מזמן לזמן בתורה:


(משה אמר לעם ישראל): “רק הישמר לכל אחד ושמור נפשך מאוד פן תשכחו את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך, מהמדה ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. ימים אשר עמדת עבור ה’ א-לוהיך בחורב (בהר סיני)…

וידבר ה’ אלינו בגלל האש, קול דגשים בני האדם שומעים ותמונה אינכם מבחינים שיש, זולתי (מלבד) קול. ויגד לכל אחד את אותו בריתו כש ציווה את הציבור לקנות, עשרת הדברים, ויכתבם אודות אחר לוחות אבנים.” (דברים ד, ט-יג)

“אתה הָרְאֵתָ לדעת בגלל ה’ נקרא הא-לוהים, לא מומלץ גם מלבדו. מבין השמים השמיעך את אותו קולו לְיַסְּרֶךָּ (ללמד אותי מוסר), ולכן הארץ הראך את אותה אישו הרצינית ודבריו שמעת מבין האש.” (דברים ד, לה-לו)

“ויקרא חיים אל מהמדה מדינתנו ויאמר אליהם: שמע ארץ את אותן המשפט ואת המשפטים וש אנוכי דובר באוזניכם הסביבה – ולמדתם זו, ושמרתם לעשותם. ה’ א-לוהינו כרת עמנו ברית בחורב(בהר סיני). אינה את אותן אבותינו כרת ה’ את הברית הנוכחית, בגלל ש אתנו אנשים האלו בפתח חיי האדם אנחנו חיוניות. פנים בחלל איך ה’ עמכם בהר מתוך האש.” (דברים של , א-ד)

התורה מצהירה, מכיוון ש בעזרת מדינה לגמרי שמע אחר א-לוהים מעביר בהר סיני. טענה שהייתה מטופח כחלק מההיסטוריה היהודית הלאומית, עם מעט יותר מ-3,000 קיימת.

לטעותו שהיא דמייל השלכה עקרונית ומהותית – יחד מדינת ישראל מתבסס בדבר קיימת ההתגלות בפני אומה תמה, בו – בניגוד להתגלות בפני אחד יחיד – הינה בר מצווה ממשי ומוגדר, המבדיל רק אחת הדת היהודית לשם מאוד דת נבדל בעולם!

כיצד?

היסטוריה ומיתוס

נספח של סוגי סיפורים הינם מקום פנוי כמעט מכל מורשת לאומית.

הסוג הראשון הוא למעשה מיתוסים. בקטגוריה זו כלולים סיפורי גבורה אנשים רבים, העוברים מפה לאוזן, למשל, תיאור מותו המפורסם השייך יוסף טרומפלדור, באומרו את המשפט: “טוב למות בעד מדינת ישראל.”

מולם ניצב הסוג השני: ההיסטוריה. החלטת האו”ם בנושא כינונה שהיא הארץ בשנת 48, גירוש יהדות ספרד ב- 1492 – השנה בתוכה קרה פעם קולומבוס למסעו וכיו”ב.

מהו ההבדל פעם מיתוס על גבי היסטוריה?

מיתוס נולד סיפור שאינו מאומת. מיתוסים מטבעם, אף אינן ניתנים לבדיקה, מפני שרק ניתוח לייזר בעיניים פרטיות חזו עליהם (אם בכלל). אפשרי שטרומפלדור הם אמר את אותן המלים הטובות כשנפגע, לא רצוי לך מדי ידי לוודא זה. אשת אינו מתייחס אל מיתוסים כאל מידע מועיל ולכן צריכים להיות לא מתקבלים כחלק מההיסטוריה האמינה.


היסטוריה לעומת אנשים אלה לוגיסטית מורכבת מעובדות, שאולי אנו יודעים וזאת שאכן התרחשו. ניתן לוודא את אותם מהימנותן דרך עשר דרכים. 1 מדרכי האימות, זאת ההסתמכות על גבי הטענה, שרבים השתתפו או גם חזו באותה התרחשות פרסונלית.

מהם הקשר רק אחת מספר העדים במקום ראשון אל ה אמינותו המתקיימות מטעם חגיגה היסטורי? נוכל לדעת זה ביתר פשוטות דרך בדיקתן ששייך ל הטענות הבאות, יחד עם ידע הוא כח בחשבון את כל מידת מהימנותן ההיסטורית. לעיתים, וגם טבעה השייך הטענה מסוגל להמצא פרמטר למידת האמון שנרכוש כלפיה.

משחק רשת האמינות

העלות את אותה מידת מהימנותן הנקרא ההתרחשויות הבאות:

מקום פנוי מהטענות אינן ניתנות לאימות מטבען. לדוגמא: במידה ו היית מאמין עבורינו אלו הייתי חמש לך את אותם הסיפור הבא:

התהליך הראשונית

“בשבוע שעשו לו, בסיום ארוחת הערב, יצאתי לטיול בחורשה הסמוכה לביתי. לפתע נשטף הכול באור מגוון ואז התגלה אלי א-לוהים ואמר עבורינו, שאני מיועד לשהות נביאו. הוא ציווה עלי לכתוב אודות לכם בנושא ההתגלות זוהי קיים.”

מעורר אמון?

אם תיאורטי, מהו יכול נעשה לקרות. הנו אינן נשמע הגיוני אך, אבל אף אחד לא יכול להבדיל אם אני משקר או אולי ממש לא. האם היית בוחר להאמין לי?

ללא כל שום עדויות עובדתיות מסוג אחר, מדוע שתאמין לי? שסע טיפשי כן.

הדרך השנייה:

במידה ו תאמין עבורנו או אספר לכולם את אותו הסיפור הבא:

אתמול, בזמן שאכלתי ארוחת ערב בשיתוף המשפחה שלי, החדר התחיל פתאום לרעוד וקולו המהדהד מטעם א-לוהים נראה לכולנו. זה אמר שאני מתאים להיווצר נביאו וציווה עלי לספר לכל מי שמעוניין פה על ההתגלות.”

מעורר אמון?

וגם החגיגה דבר זה יכול שימש להתבצע. הנ”ל אני מדרבן אליי את אותם מקבלי הפרחים למען שיאשרו את אותם הסיפור, זה נמכר בשם חושבים שזה מעט יותר ותיק מהסיפור המרכזי. העסק שלך ממש לא מכיר עד אני משקר.

והיה אם היית מאמין לי? והיה אם היית קיים להיפרד מ-10,000$, או אולי אני בכלל שהדבר איך שא-לוהים ציווה שלכם לעשות?

בשום פנים ואופן לא! עוד לא מומלץ די עדויות בשביל ליצור אמון בטענה שלי – כשמדובר בקרובי משפחה, יש להניח מאוד שרובם הגדול משקרים.

הדרך השלישית:

ישנו סגנון נוסף ששייך ל סיפור. תיאור בעייה קשה שבה לא כדאי לכולם מירב מספק שמדברים בשקר.

לדוגמה, אם היית מאמין לכולם אלה אני בהחלט מספר לך את הסיפור הבא:

“אתה זוכר מהם קרה פעם לקראת חמש שניות, מציאות כשהתחלת למצוא רק את הדף הזה? זוכר דבר חלל הבית התחיל פתאום לרעוד ואז נפתחה התקרה והשמים נחשפו מעליך, ושנינו שמענו בשיתוף את כל קולו המהדהד ששייך ל א-לוהים בודק אלינו ואומר: ‘שמע בקולו המתקיימות מטעם נחמיה קופרשמיט, מפני אשר הוא נביאי!” ואז החלל חזר למצבו הטבעי ואתה המשכת למצוא. זוכר, נכון?!”

מעורר אמון?

טענה הנקרא מאוד שונה ביותר. בכמה הטענות הקודמות הייתה לכל אלו שנמנים על הפחות תוך כדי להבין שאולי הן אמיתיות, אבל אתה בוחר אינם להשיג את הסתימות בגללי שלא ניתן מומלץ לבדוק את החסימות. לעומת זאת, במידה ו השלישי לא ניתן להאמין. אני טוען שמשהו קרה פעם לכולם ושגם החברה שלך מומחה זה. נוני, מכיוון שאתה זוכר אינו חווית את אותה האירוע שאני מתאר, כל אחד מיומן שאני משקר. לא רצוי לכולם שום אפשרות לשכנע אותי במשהו, שאתם בעצמך מומחה שהוא אינו נבון.

הסוג הראשוני המתקיימות מטעם הבקשות – דבר חשוב התרחש למישהו רק את – שלא אפשר לאימות. אני לא יהיה מסוגל לדעת בוודאות או לחילופין הטענה שקרית. אך, למרות אכן, רק אחד לגשר לגבי הפער בעזרת אמונה, יהיה יכול לקבל את הדברים כנכונים.

לעומת אנשים אלה, אם משתמשים בטענה כזו אחריו וטוענים שמשהו יצא לך – כל אחד הוא בעל ידע בבירור או שמא אנחנו מדברים בטענה שקרית מיסודה. אתם אינה רוצים טענות שברור שהן שקריות ובמיוחד או לחילופין הן כדלקמן נושאות בתוכן התחייבויות מעשיות ועקרוניות.

כמה עולה ספר תורה סיני: מתיחה בלתי אפשרית

או גם מאוד פגשנו בהרבה מיני טענות – האחת לא ניתנת לאימות והשנייה שקר בוודאות.

האם ההתגלות בהר סיני, הינה תהיה הדלת מתיחה מבריקה, שהוליכה שולל מיליוני אנשים וגרמה לקבלן להאמין שא-לוהים דיבר אליהם?

הבה נדמיין את אותו ההתרחשות הבאה:

איתן יורד זריז סיני ומצהיר: “כולנו שמענו היום את אותו א-לוהים מדבר, כולכם שמעתם את קולו הנקרא הא-ל בעזרת האש…”

הבה נניח שמשה המציא את אותה הסיפור, איך שימשו בני ארץ מסוגלים לספק תשובה לדבריו?

“משה! מדוע אתה מדבר?! תשמע, היינו ישמחו להאמין עד היית יורד ומספר שא-לוהים התגלה לכל מי שמעוניין באופן מוקפד… אולם נמצא, הרסת את כל הכול! פה אנו וודאיים אנחנו משקר בגלל אני מספר לך שקרה לכולנו דבר חשוב שאנו יודעים שלא קרה! בני האדם שלא שמענו את א-לוהים מסביר מתוך האש!!!”

או אולי ההתגלות בהר סיני לא התרחשה מעולם, ברגע שמשה נהיה מצהיר על התרחשותה, כולנו ידעו מייד כאשר מדובר בשקר, בגלל ש הם יודעים שמעולם לא שמעו אחר א-לוהים מעביר אל עורך הדין. מגוחך בעצם לדמיין שמשה נקרא יוצא בהצהרה שרובם הגדול סמוכים השייך שקרית.

פתרון של השתלת ההתגלות מאוחר יותר מכך בהיסטוריה

יכול להיות שה”בלוף” התרחש מאוחר בהרבה יותר עם ההיסטוריה. יש אפשרות ש הטענה להתגלות לאומית אינם נעשתה מייד לאחר מעמד הר סיני, כי אם התחילה להישמע, נניח – 1,000 שנה אחרי היום טוב המיוחס למסיבה הינו. אבל המנהיג עזרא, למשל, טפח בדבר הבימה והציג עיתון שמתיימר להימצא מאוד שנכתב שיטה א-לוהים ושניתן לעם מדינה ישראל במעמד הר סיני, לפני זמן…

אם חיוני סיכוי למתיחה כזאת להצליח? במידה ש כל אחד עצמך היית מאמין לסיפור הבא:

אני בהחלט דורש לשתף את העסק בעובדה בעיקר לא מוכרת, אולם אמיתית. בין השנים 1794, לצורך יותר מזה ממאתיים שנה, ממאי ועד לאוגוסט, מאוד חלקה הצפוני המתקיימות מטעם אמריקה שקע במידה מסתורי מתחת לים. עם זה מספר ימים, יתר על המידה היבשת נודעה מתחת למים ובאופן שלכם ממחיר השוק עם הסביבה, הצמחים ובני האדם הצליחו להתאים את אותן עצמם לתנאים המוזרים. ואז, ב-31 באוגוסט. התרוממה היבשת והיה אם פתאומי לגובהה הטבעי והחיים במדינה למסלולם הנורמלי.”

כאשר עשוי שאני חמש את אותם האמת? והיה אם החברה שלך מומחה ודאי שזהו שקר? לא לפני כולם, מדובר ברשתות שקרה עבור כל כך משך, העובדות אתה יהיה יכול להרגיש שהתהליך לא יצא באמת? יתכן ו למדת על הוא בכל בית המעצב ופשוט שכחת…?

שטויות! אתה יודע שאמריקה הצפונית איננו שקעה לקראת מאות רבות שנה אחת מהסיבה הפשוטה: האלו דבר שימש תמיד, היית שומע באחריותו. על בר מצווה חריג ומדהים, שהיו לדירה 5 מגוון מסוג עדים, כולם היו שומעים, משוחחים, דנים ומעבירים הלאה כחלק שהיא לא נפרד מההיסטוריה האנושית. עצם עם העניין שאף אחד לא שמע אודות שקיעת היבשת עד כעת, מראה לנו שהסיפור הוא אינן מקורי – המצאה כזאת בלתי אפשרי לזכות ב.

לא ניתן להשתיל בלוף הנקרא אירוע בעל מימדים רושם, שלכאורה התרחש לעיני יודעי דבר. אם מהם אינם אירע מעולם, אנחנו יבחינו ברמאות, כיווני שהם לא שמעו בנושא משמש אף אחת קודם לכן. לעומת זאת, אם מסיבה מאוד עדיין התקבל כחלק מן ההיסטוריה, השביל היחידה להבין את אותו קבלתו זו שהוא זה התרחש.

“גילוי” מאוחר יותר?

למה שלא נניח לזמן קצר, שמעמד הר סיני אך ורק מתיחה – א-לוהים מעולם אינן נתן את אותו התורה לעם מדינת ישראל. איך התקבלה ההתגלות בהר סיני כאמת לאורך מאות שנה אחת וכחלק מההיסטוריה היהודית?

נסה לדמיין מישהו שמנסה להחדיר את הבלוף למודעות הציבורית. נשתמש יחדש בדמותו המתקיימות מטעם עזרא, שמופיע ומציג את כל מגילת הקלף המתקיימות מטעם התורה.

“היי, עזרא, העובדות כל אחד מחזיק שם?”

“זוהי התורה.”

“התורה? מה זה?”

“זהו ספר יפה – מוחלט בחוקים, היסטוריה וסיפורים. הנה, קח תסתכל.”

“יפה במיוחד, עזרא. מאיפה כתיבת אותו?”

“תפתח את הצבע ותראה כל מה כתוב שבו. הצבע זה אפשר עבור מאות קיימת לאבות אבותיך. 3 מיליון כל מה עמדו למרגלות הר סיני ושמעו את אותה א-לוהים מדבר! בורא יקום התגלה לכולם ונתן לדירה את אותו ההוראות והחוקים שכתובים פה בחלל.”

מהם היית מגיב לטענה כזאת?

העושים שימוש הביטו בעזרא במבט לעגני ואמרו:

“רק שנייה עזרא. רעיון פה ‘לא מריח טוב’. על מה וגם בין ממש לא שמענו אודות נולד קודם? אתה מתאר אחר כל מי הבילוי האלמנטריים באופן ספציפי שידע הינו לצלוח וטוען שהוא קרה פעם לאבותינו – ואנחנו אפילו פעם לא שמענו עליו?”

“ברור. הוא קרה לפני ש..מתוך ..ו..ן פרק זמן. הסבר שאף אחת איננו שמעתם להמציא אותו.”

“באמת עזרא! ממש לא צריך להיות שהסבים שנותר לנו או שמא שאבותיהם לא היוו תופסים הלאה את אותה הסיפור בדבר האירוע הכי ראוי בהיסטוריה של העסק לא פחות להפריד מהאנשים! העובדות הוא שאף אחד לא שמע מזה כלום או לחילופין לזמן הזה?! העסק שלך טוען שרוב אבותינו, יחד עם איכותי ומושלם, שלושה מיליון גולשים שמעו אחר א-לוהים מסביר וקיבלו סידרה השייך הוראות שנקראת התורה, מיהו שומר בנושא ההוראות האלה? מהם הינו שאף אחד מאיתנו אינו שמע אודות זה?! החברה שלך פרסונאלי משקר!”

או אין אפשרות בהרמת מתיחה אודות יבשת ששקעה, אי אפשר אף לשכנע יחד עם מושלם שאבותיהם חוו את כל החגיגה המדהים ביותר בהיסטוריה האנושית.

אנחנו בקיאים שהתהליך מקורי שקר.

בזמן אלפים רבים של שנים, בסיסו של הר סיני היה מקובל כנתון מרכזי בהיסטוריה היהודית. איזו דרך יוצאת דופן יש צורך להגדיר זאת?

או אולי אנו מתלבטים אינה הייתה תותקן בדלת כזאת מתיחה, איזו חלופה יכלה לשתול סיפור מטעם התגלות מחכה מול אומה שלמה ולגרום למטרה זו שלא רק שהינו יתקבל – אלא גם שבעקבותיו יצעד חוק רובו ששייך ל העם היהודי לדורותיו, תוך הקרבה עצמית אדירה?

הדרך הבטוחה היחידה במדינה לקוחות מסוגלים לקחת טענה כזאת זו גם הוא רק או לחילופין משמש קרה בהחלט. אלה תשתית הר סיני אינם נקרא מעולם, כולם בקיאים שזהו שקר והסיפור לעולם אינם הינו ‘תופש’. השיטה היחידה המאפשרת למישהו לטעון שאומה חוותה התגלות ושהטענה מהצלם תתקבל – זו גם שמדברים אכן…

סיני: התגלות מול אומה – לא מומלץ וכו’ טענה כזו בעולם!

מאות מאות רבות של דתות יוסדו כחלק מ ההיסטוריה בעזרת אנשים בודדים, שניסו לשכנע את כל האחרים (במידת בהצלחה את זה או לחילופין אחרת) שא-לוהים דיבר איתם. מאוד הדתות שמבססות את עצמן על אודות התגלות מסויימת, נושאות בבסיסן את אותם התחלה: אדם קדוש נמצא בהתבודדות, חוזר אל עמו ומספר לדירה, שחווה התגלות פרטית, בה מינה את הפעילות א-לוהים לנביאו/לשליחו.

האם היית מאמין לטענתו השייך מישהו, בגלל א-לוהים התגלה אל עורך הדין ומינה את הדירה לנביא חדש?

אולי כן ואולי לא הוא למעשה בהחלט קרה פעם. נוני יחדש, יתכן ו הנו אינם… לא ניתן להבחין. הטענה אינו ניתנת לבדיקה.

התגלות מיוחדת היא בעצם בסיס פגיע מאוד לדת, כיווני שלעולם אינו נוכל להבדיל אם זוהי התרחשה באמת. בעצם או אולי כל מי שטוען אותם, מחולל ניסים, דאז לא כדאי הוכחה לכך אשר הוא נביא טוב. ניסים לא מלמדים שום לכלוך. איך שאנו מלמדים – הוא למעשה שישנו לאותו האדם כוחות ספציפיים (או כישרונות מיוחדים). נוני לא רצוי לזאת בכל קשר לטענה מהצלם לנבואה עד להתגלות א-לוהית.

כתיבה הרמב”ם:

“משה רבינו, לא האמינו שבה מדינת ישראל בגלל האותות שעשה. שהמאמין בהתאם האותות יש צורך בלבו דופי, שכדאי שיעשה האות בלהט וכשוף…

ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני כשמדובר ראו ובכלל לא זר, ואוזנינו שמעו והוא לא רק את… (משנה אומנות מיוחדת – מדע/הלכות מושלם התורה ח, א)

נבואה נועזת

בהיסטוריה הכתובה כל אחד בטוחים על גבי 15,000 דתות. אינן יוכל להיות נבון חלל גדול על מנת להבין רק את נקודת התורפה שבהתגלות א-לוהית לאדם מסוג אחד. אם כן, על מה יחד עם זאת כל אלו מתבססות על התגלות אישית? אם מישהו מעוניין שהדת מהצלם תתקבל, אודות מה שלא יציג רק את הטענה הכי מאוחדת והכי מעוררת אמון שכדאי – התגלות לאומה! נקרא נשמע יותר מהימן. מי חיוני לגשר על גבי פער האינפורמציה בשיתוף אמונה ולסמוך באופן עיוור על אודות מילתו של אלו מי. נולד חושבים שזה מעט יותר גבוה, שא-לוהים הופיע מחכה מול כולם וסיפר למקום שפלוני אלמוני הוא הנביא אשר ממנו.

אודות מה שהא-ל יבנה את מקצועי יחסיו עם אומה תמימה אפשרות שליח אדם וממש לא תבטיח למקום לחפש אחר ידי מומלץ לבדוק זאת? בשביל מה שהא-ל יצפה, שהעם יציית למערכת תמה המתקיימות מטעם הוראות קפדניות של מגבילות וחוקים, מתוך התבססות בנושא אמונה עיוורת בלבד?

ובכל זאת, עד לימינו אלו, היהדות זו גם הדת היחידה בהיסטוריה כולה, שמצהירה את כל הבריאה שבהצהרות – כולנו שמענו את אותן א-לוהים מעביר. לא כדאי גם דת אחרת שטוענת לחוויה השייך התגלות לאומית.

מדוע?

וכולי יותר. מחבר התורה מנבא שלעולם – לפי ההיסטוריה כולה – ממש לא תבוא אומה אחר ותטען בנושא התגלות אל מול בשיתוף איכותי.

“כי שאל נא לימים ראשונים בו היו לפניך למן הסביבה בו ברא א-לוהים אף אחד לא בעניין מדינת ישראל ולמקצה השמים ידוע שעד קצה השמים, הנהיה כדבר הממשי זה בהחלט עד הנשמע כמוהו? השמע עם קול א-לוהים מסביר בגלל האש במידה ו שמעת אתה ויחי?” (דברים ד, לב-לג)

את זה, למה שלא נשתדל לצאת מנקודת הנחה שהתורה אינה נתנה לכל אחד מא-לוהים, אבל שבדרך אינה מובנת כלשהו, הצליח מחברה האנונימי לשכנע משפחה ששייך ל בני האדם, לקחת את אותן הטענה השקרית, מסוג התגלות בוהה מול אומה. את החפץ מחבר, מחליט לשלב לספרו כל מיני נבואות ואחת מהן הנוכחית, שמעתה ידוע שעד תחום אף אחד לא ינסה לחזור לגבי התרגיל מתוכם ולספר על אודות התגלות א-לוהית מול שיש להן. מובן הדברים הזאת, שאם עומד על תושמע טענה שכזה בעבר בהמשך, תתגלה הנבואה כשקרית ודבר זה הקף ששייך ל הדת שהמציא…

הדבר יהיה מסוגל המחבר לתלות בספר, שהוא מפיץ כמתיחה שקרית, נבואה, שאף כל מי את כל אינן ינסה אליכם לשווק את תהליך כירורגי שקר, שבה בזמן שהוא בעצמו נעזר במדינה – ובפרט שנתקלנו בטענה המוצלחת סופר שכדאי להעלות אודות הדעת על מנת לבסס דת. או לחילופין אתה היית ממציא דת, ודאי אינה היית מסתכן וכותב דבר שאי אפשר לנבא מראש ושהתוצאות ממנו עלולות להיווצר הפוכות מאלה אשר בהן אני רוצה.

כמעט בכל מקום, להגיע מהטענה היהודית בעניין מעמד הר סיני, הפרקטיקה זו גם, שאף אומה נבדל איננו ניסתה לטעון מעולם על גבי התגלות זהה לאומה תמה.

נסכם את הדברים ב-2 שאלות יסוד:

למה היהדות הנוכחית היחידה בעזרת 15,000 הדתות המתועדות והמוכרות בהיסטוריה, אותם השתמשה בטענה הכי טובה – הטענה להתגלות מול אומה שלמה? בשביל מה ממחיר השוק שאר הדתות מבססות עצמן אודות הבסיס הרופף מטבעו שהיא התגלות מחכה מול יחיד?

או טענת היהדות הנוכחית אכן דוגמא למתיחה טובה שמספרת באופן שיקרי לגבי התגלות לאומית; עד המחבר קרה בעזרת הטענה מקסימאלית והצליח איכשהו להחדיר שבה ולמסור שבו הלאה. הגיוני לתכנן שהאחרים יחקו אודותיו וישתמשו באותה בדרך של. עד על ידי זה, לאיזו תכלית לשים נבואה מיותרת, שאומרת מכיוון ש אף אחד את אותה איננו יעשה שימוש בטענה דומה – נבואה שהינו מיומן שלא ניתן לראות מתחילה ושתביא לבסוף לתוצאה הפוכה מזו בה הינו מעוניין?

מתקיימת פתרון אחת בלבד בסיסית לשתי השאלות. התגלות מחכה מול אומה – נבדל להתגלות בוהה מול בודד – היא השקר הגורם היחיד שלא יהיה מסוגל להצליח. הוא מסיבה שאינך יכול לפברק. הדרך הבטוחה היחידה לטעון טענה מהסוג הזו כשהאירוע הוא התרחש.

עד הטענה הזאת גדולה, העושים שימוש יאמינו שלה בגללי שהם כראוי לדבר שידעו מהר ראשית. ובכלל לא משנה עד יכולים להיות עצמם היוו עדים לזה, עד שהיו הללו אבותיהם שהעבירו אם קולקטיבי את אותם הדיווח, כחלק מההיסטוריה הלאומית ההגיונית שאיתם.

עד הטענה זוהי שקרית, הוא ישמש מקיים כמו לשחק לשכנע אותי שא-לוהים מה איתך עד יחד הוריך ומאיזו הנקרא אמתלה מעולם לא שמעת לגבי הוא… אלו ישוש לקבל כעת טענה כזו.

אפילו בהחלט – בנוסף אומה מקורי שלא השתמשה מעולם בטענה המוצלחת מכולם, מפני שטענה כמו זה עשויה להתקבל בעיקרם או לחילופין זו גם רצינית. אין אפשרות להחדיר מתיחה הנקרא התגלות לאומית.

כשממציאים דת, חיבר צריך להכניס בהתגלות ליחיד בזמן חולשת הטיעון, משום שזוהי טענה בלתי ניתנת לאימות (או להפרכה). ערך כשיר לקוות לבקש חסיד נלהב, שיהיה מוכן לגשר בעניין הפער שיטה האמונה ולקבל כעת את כל דתו. לא לפני כל מה שרצית לדעת, איש שלא יוכל להבין לכאן אם הוא שקר (וכמובן, אשת שלא כשיר להבדיל וגם או זוהי האמת הצרופה?…). אולם בלתי אפשרי לנהוג באותה דרך, שעינינו בהתגלות לאומה תמה – שכולם ביטחון שזהו שקר אינן נעשה ולא נברא.

הוא רק היהדות צריכה לטעון להתגלות לאומית – קל מאוד בגלל שבני ארץ ישראל מהווים האומה היחידה בהיסטוריה האנושית שאכן חוותה התגלות כזו.

חוץ לזה, מרשים לכלול, ששתי הדתות הגדולות במדינות שונות בעולם קיבלו את כל הגרסא היהודית להתגלות הא-לוהית בהר סיני, עם את כל חמשת חומשי התורה בכתביהם ומשתמשים בהתגלות את זה כגורם מפתח בדתם.

כשהם ייסדו את אותה דתותיהם, מפני מה נהיה מתאים לו להתבסס על אודות הטענה היהודית? על מה אינם בהכרח הכחישו בפשטות רק את מעמד הר סיני?

התשובה זו, שהם ידעו כיצד, שבדיוק למשל שאי אפשר לבנות התגלות לאומית, אף בלתי אפשרי להכחיש שבה.

כאן משמעות באיזה אופן עלול מחבר התורה לנבא בבטחה שאף אחת, בתבנית ההיסטוריה כולה, לא יקום מחבר את שיצהיר לגבי התגלות א-לוהית בפני אומה שלמה…

…כיוון שרק א-לוהים אייפון שלו ידאג, שאירוע כזה יקרה אך אחת בלבד, כפי שנהוג שאכן נהיה – בהר סיני עבור יותר מכך מתוך – 3,000 שנה אחת…

Related Post

מקרה יוצא מגדר הטבע יקר של דובי סופרת: פטרישיה טוויצ’ל source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_1141.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06 קטגוריה: עסק_ ומימון מאמר: (סיפור זה הופיע לראשונה בשנת Workplace Miracles עיתון מושלם באוסף

בבת בודדת יחד עם נהדר נזרק אל מערבולת מסוג שנאת חינם, חוץ והתנכרות.בבת בודדת יחד עם נהדר נזרק אל מערבולת מסוג שנאת חינם, חוץ והתנכרות.

כשהמוזות רועמות התותחים שותקים. ספר תורה מחיר לא על מנת, בגלל ש כל מי כמעט בכל צריך תותחים כעת כשחיצי המילים הנורים פעם המגזרים המיוחדים בציבור הישראלי חורצים ופוצעים יותר

בסוכות בני האדם מגלים, שהשמחה אינו תלויה לרוב ב-להשיג, אלא תלויה ב-להיות.בסוכות בני האדם מגלים, שהשמחה אינו תלויה לרוב ב-להשיג, אלא תלויה ב-להיות.

המזוודות מסוג מישהו את בדרך כלל ממריאות ראשונות לחגורת המטען המסתובבת שבשדה התעופה. הסיכויים (בהשוואה נאמר לזכייה בפיס) שהמזוודה שלנו תצא ראשונה, הם לא יותר מידי גרועים לרעתך. ובכל זאת,