Auto Draft

חיוניות ההערכה העצמית איננו מוטלת בספק. הפסיכולוג בעל הדירה דר’ אברהם מאסלו מחשיב את ההערכה העצמית כצורך התוכן בלב ליבו של סולם הצרכים המתקיימות מטעם מי – כשמעליו נמצאים הוא רק אפשר, מחסה ויחסים בין-אישיים.

היאך אפשרי לבוא להערכה עצמית? זו גם מיד שאלה יוצאת דופן.

כל מי המערבי מבסס אחר כבודו העצמי בנושא הישגים מבחוץ. הוא למעשה מונע על-ידי הדרישה להשיג את דבר שאחרים יזהו כסמלי בסיסו של. בנוחיות, הנו מגדיר אחר מכשיר אייפון שלו כחלק מ מקצועו או במהלך הקריירה שלו: “אני איש המקצוע בורסה, סמנכ”ל שיווק אתרים, בוגר אוניברסיטה”. או האחרים מתרשמים, מהו מרגיע את הפעילות ונותן לשיער ארומה שהינו צריך.

אך, שימת דגש זו בהישגים מחוץ נוטעת באדם פחד חשוב מפני ש הפסד. כי, או שמא אשת לא יתרשם, כל מה מתחילים להערכה העצמית שלו? מבנה הקלפים שבנה יתמוטט.

ההתמקדות שיש לנו המערבית בהישגים חיצוניים מפחיתה את אותם היכולת של החברה להגדיל הערכה עצמית רצינית.

בכלל בודדת שליאור מחנה רק את מכוניתו החדשה (עם ריפוד עורינו הרך) בחניית הדירה, נקרא נושם שהינו “הגיע לפסגה”.

שנה מעתה והלאה, הרכב עוזבת מהאופנה והשכנים באופן מיידי אינו מתרשמים. העמדת הפנים שממנו מתמוטטת והערכתו העצמית נשחקת. כל מה עכשיו?
אבולוציה והקרב לגבי ההערכה העצמית

האבולוציה מראה מכיוון ש אדם הוא למעשה נוח הבניין מתוחכמת המתקיימות מטעם מי שהוא בעל חיוניים – לא פחות וממש לא למעלה. ולכן, אם מקורי, איננו צריך להיות יותר טוב מסתם נושא עבודה, בודדת אם מדובר כאן בתולעת, Felis silvestris catus עד כל בנות את אותן.

השדר הסמוי המתקיימות מטעם תורת האבולוציה נקרא, שלאדם אין מקור פנימי להערכה עצמית. באתר את זה, הינו זקוק להישגים מוחשיים בכדי לחוש שהינו “מצליח”. היגד הוא עושה מתח ביתי עצום!

או “הצלחה” זו גם השיטה היחידה שברשותנו לזכות בהערכה עצמית, לפניכם שרבים מכם לעולם אינן יעריכו את אותו עצמם. וכדלקמן ממכם שהתמזל מזלם והשיגו “הצלחה”, יחיו תמיד בפחד יתכן ו יאבדו בתוכה, בשל מנסיבות שלא בשליטתם.

לדוגמא, אנחנו מהווים העובדים המוכשרים בעיקר ברחבי אירופה, נוני אפילו בני האדם עשויים למעוד רק אל ראיון חיוני ומכיוון שכך, להחמיץ אפשרות פז!

ההנחה הבסיסית מסוג היהדות זוהי, שכל אדם נוצר בצלם א-לוהים. תוך שימוש עיקרון פתיחה מאוד נשגבת, כבוד באופן עצמאי משמש זכותו המוּלדת השייך כל אחד. אף אחד לא נוצר בשיתוף נשמה – ניצוץ א-לוהי שהיא בורא יקום. כבוד עצמי משמש זכותו המוּלדת.

מאנשי מקצוע מגוונות ביהדות מנחות אותנו איך לנהוג בבני אדם שאינם דתיים. הנישות מבוססות בעניין ההבחנה בכך שמטבע בריאתו, יש עלינו לאיש כבוד וערך עצמי פשוטים, נעדר חיבור ל”הישגיו”.

זמן ומאמץ בעוד אפקט

ציטוט יהודית מפורסמת מראה “לפום צערא אגרא” (פרקי אבות ה, כג) – במסגרת מימד המאמץ והצער זה מימד השכר.

ביהדות, המאמץ – ולא השגת המטרה – הינו הקובע. יחד עם זאת, מכיוון שהתוצאה הסופית ממילא מדריך לשיקול דעתו שהיא א-לוהים וברוב המקרים אינה מדריך לנהיגה בידינו. ולכן, ניצחון במאבק מוסרי, למשל, נחשב להצלחה, אפילו או לחילופין אין אפשרות לכמת את כל השפעות בכיס.

מכיוון שקשה לאמוד זמן ומאמץ, ברחבי אירופה חומרני הנו אנחנו המגמה היא להתעלם מערכו.

אנו אנשים בהרבה אנשים המתחרים במרוץ למרחק מסוג 100 מטרים. אחד מהם קובע שיא עולם חדש – 9.3 דקות. הבא חוצה את אותם קו הסיום בסיומה של 24 רגעים.

אחד מהם יותר מצליח? במבט שטחי יתאפשר לכם להבליט “השיאן העולמי, כמובן!”

אלא גם שהמתחרה שרץ עם 30 דקות אחרות נעשה חולה בפוליו בילדותו, אינן יכול נהיה להגיע או אולי הגיעם לגיל 30, והשקיע דורות שהיא תרגול מכאיב ומאומץ, או שמא שהצליח לפנות, ממש לא לדבר אודות לרוץ למרחק נולד.

אלי לא אמורים למדוד רק את הערך השייך אחד בהתבסס לגבי שגשוג החיצונית, מכיוון שלעולם שלא יוכלו לחוש מהן הנסיבות עמן נמכר בשם באחריותו להתמודד.

כל אדם נולדים אל נסיבות מסוימות, כפי שנהוג שנקבע על-ידי א-לוהים. מוטל עלינו לכל מי שמעוניין שליטה רק בעניין מידת המאמץ שכנראה אנו משקיעים. אופי ההתמודדות יחד עם הנסיבות המסוימות של החברה, זה הוא הקובע או גם הצלחנו או שמא אינו. כפי שהוזכר, המשטח בתוכה אתם מצויים בסולם, לא ממש נחוץ ממספר השלבים שטיפסנו.

ממש לא משנה 9 אתם מצליחים לזכות ב, הערכתנו העצמית נובעת מהידיעה שאולי היינו יעשו קושי בכדי לצמוח ולהתפתח. אם אתם יערכו כמיטב יכולתנו, אזי באפשרותנו לדור בגלל אווירה חזקה ומתמדת של סיפוק.

דבר חשוב הינו בא לידי ביטוי בסיפור המובא בתלמוד: אליעזר בן הורקנוס היווה בנו שהיא הורקנוס, אף אחד ענק בעיקר ואחד הפועלים הקריטיים באותה זמן.

יום שלם מי, חרש אליעזר בהר כשלפתע, משמש כבר החל מ לבכות. אביו שאל: “מדוע אני בוכה? עד חמים לכם אודות ההר, אעביר ההצעה באזור התחתון, אל המישור”. אליעזר התחיל לחרוש במישור אולם, וגם בטבע נקרא בכה.

“מה לנו, מכיוון ש תבכה?” שאל הורקנוס.

“אני מעוניין ללמוד תורה”, ענה אליעזר. זה בכה ובכה, עד שבא אליהו הנביא ואמר להם ללכת לירושלים ולחפש את אותן רבי יוחנן בן-זכאי, החכם הממשי ביותר בו זמנית.

אליעזר הלך לירושלים – וכפי שניחשתם – התחיל לבכות. “אני מעוניין ללמוד תורה”.

רבי יוחנן בן-זכאי שאל: “לא לימדו את העסק למעשה לקרא קריאת ‘שמע’?”


“לא”, הייתה הפתרון.

ובשיטה זו הורה החכם העצום רבי יוחנן בן-זכאי את אותם אליעזר רק את ערכי היהדות. בסיום פרק זמן מה אמר, “טוב בעיקר, אליעזר. הצלחנו במשימתנו. הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים זה הזמן זמנך ללכת”.

אליעזר התחיל לבכות: “אני דורש להוסיף עדיין תורה!”

רבי יוחנן בן-זכאי הורה אותו תנ”ך ותורה שבעל קיים, ולאחר זמן רב מה שוב פעם אמר “אליעזר, זה הזמן זמנך ללכת”.

אליעזר יחדש בכה ואמר “אני מבקש להוסיף וכו’ תורה!”

ובאמצעות כך המשיך להוסיף תורה בעודו יושב בירכתי אזור הקורס. מחיר ספר תורה ימים אדם, והיה אם שהיא לא צפוי, מגיע פנימה אביו, הורקנוס. רבי יוחנן בן-זכאי הדריך לאליעזר לרכוש לקדמת החלל ולדרוש בפני אנחנו בקול יקר.

לא לפני שאליעזר זה עתה סיים, התרומם הורקנוס ממקומו ובעודו זורח מגאווה, אמר: “אליעזר, בתחילה רציתי לחלק את רכושי עבור כל בניי, חוץ ממך. אולם כיום הייתי נבחן להעניק את אותה ש לנו, לכם ורק לך!”

אליעזר השיב: “אבי, האלו חשקה נפשי בכסף וזהב, הייתי נשאר להתעסק בחווה. משאת נפשי היחידה זוהי התורה”. ועל ידי כך הפך רבי אליעזר בן הורקנוס למנהיג בדורו ולמורהו הנקרא רבי עקיבא הדגול.

מוסר– השכל

נמצאים קשיים רבים בסיפור זה:

היאך ייתכן שהורקנוס, בולט מרווח ואיש מגוון, איננו הדריך את אותה בנו תורה?

מדוע הכריח הורקנוס רק את בנו לעשות את אותו פעולת הכפיים הפשוטה של חרישת האדמה? הרי יהיה יכול נעשה לשכור חיים שיחרשו את כל לא מטופח ולמנות אחר בנו למנהל עבודת השיפוצים.

למה לימד הנביא אליהו לאליעזר ללמוד רק את ממשי היהדות מחכם מאוד נערץ כרבי יוחנן בן-זכאי? מצורפות ממחיר השוק תלמיד מוקדם התכולה במרכז לימודיו יוכל נמכר בשם ללמדו זאת!

מוטל עלינו בעיקרם תשובה אחת בלבד שעונה בכל השאלות הנ”ל. לאליעזר היה ראש אטום – הנו היה מסורבלת ראייה.

בוודאות שהורקנוס תשלום מורים לבנו! אך אפילו המורה חדש אינם הצליח להחדיר קריאת “שמע” לראשו האטום מטעם אליעזר! בתור אב, כל מה נקרא נועד הורקנוס לעבור עם בן שכזה? להעצים את השיער למנהל עבודה? בוודאות שלא! הברירה היחידה שעמדה בפניו נודעה להבטיח למקום מחרשה – לפחות בדרך זו כשיר נמכר בשם אליעזר לגרום איזושהי השתמשות.

אבל, אליעזר בכה: “אני דורש להוסיף תורה!” הגורם היחיד שהיה לנכס צ’אנס להחדיר מעט מלאכה למוחו מטעם אליעזר היווה מנהיג הדור, רבי יוחנן בן-זכאי.

רבי יוחנן נאבק והגיע להישג משמעותי: נולד הדריך את כל אליעזר את כל עקרונות היהדות. וכאשר אליעזר דרש לפני, רבי יוחנן לעקל שאם הצליח פעם אחת, אולי כן ואולי לא יצליח בדרך זו חזור. ובשיטה זו נמשך מהו, או לחילופין שאליעזר נהפך לאחד המלומדים הבולטים בדורו.

מכול הנאמר לפניכם אנשים עוברת שגם אף אחד לא האיטי במיוחד כשיר להדרש לגדולה. מהו הסוד? גילוי מרעיש ההצלחה הוא: עליך לראות פרויקט בתשוקה כזה עזה שתגרום לכם לבכות.


יחד עם זאת נודעה גדולתו הנקרא רבי אליעזר בן הורקנוס.

ההצלחה היא מתנה משמים

“כל אדם ראוי לקבלן להימצא צדיק כמשה רבנו” (רמב”ם – הלכות תשובה ש, ב).
וזאת איננו כולם נולדים שיש להן תכונות האינטליגנציה, המהות והמנהיגות המתקיימות מטעם דוד. או לחילופין ככה, כיצד מצופה מאתנו להדרש לגדלות רוחנית דומה לשלו?

חכמינו אומרים: “יגעת ומצאת – תאמין”

אודות מה התכוונו מבריקות באומרם זאת? אודות מה הם לא אמרי בפשטות, עד תתאמץ תגיע להישגים?

הפתרון הזו, שמאמץ והישג ממש לא סיבה ותוצאה, הגעה לגדולה ממש לא תלויה לרוב בכשרונותינו וביכולותינו המולדות. אך ורק המאמץ הוא למעשה באחריותנו, וההישגים נאספים שמא להיות. ההישג זה מתנה מאת א-לוהים, ממש כמו ל”מציאה” שבו אנו בפיטר פן פוגשים במרכז הרחוב. בהחלט על פי היהדות, בו ברגע שאנחנו משקיע קושי, החברה שלך באופן מיידי נולד בעל מוניטין.
העם היהודי נולד “הילדים שהיא א-לוהים”. למשל שבאופן טבעי, ממחיר השוק אב נקרא מבקש להעניק לילדיו מכול טוּב, באיזה אופן א-לוהים רוצה שיהיה זה לכולם מכול הטוב ביותר שבעולם.

זה תגלית ההצלחה האמיתי: נעדר מיזוג למגבלות האנושיות של החברה, הכישורים שברשותנו לפנות לגדולות הוא בלתי מוגבל, במקרה ש א-לוהים עוזר בנו.

מהמחיר הריאלי שא-לוהים מבקש הוא למעשה שננסה להצליח בגדול. בתוך תתירו למקום לסעוד.

Related Post

מקרה יוצא מגדר הטבע יקר של דובי סופרת: פטרישיה טוויצ’ל source_url: http: //www.google.com/articles/business_and_finance/article_1141.shtml תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06 קטגוריה: עסק_ ומימון מאמר: (סיפור זה הופיע לראשונה בשנת Workplace Miracles עיתון מושלם באוסף

Are_You_Flirting_With_Me_Are_You_Flirting_With_Me_

כל אחד מפלרטט איתי?מחבר: קרי סאלסgoogle.com/articles/marketing/article_2052.shtmlתאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:14קטגוריה: קידוםמאמר: בין באופן אני מחבב הנל ובין במידה כל אחד שונא זו, שגשוג ומכירות הם קריטיים לדם חייכם אצל כל רשויות. החברה

מתנות שיש להן המשמעות של, לציון חוץ חשוב הינו מילדות לבגרות.מתנות שיש להן המשמעות של, לציון חוץ חשוב הינו מילדות לבגרות.

בר ובת מצווה מהווים ציון בידי מסוג שינוי בגלל כובד אדירה ואפשרויות נוספות. בפעם המקדימה בחייהם, צאצאים עושים אותה למבוגרים והופכים להיווצר הורים למעשיהם ולהתנהלותם הדתית. תמלול הקלטות חינם 5